martes, 1 de agosto de 2017

RUTAS MESES AGOSTO - SEPTIEMBRE .GRUPETA VINAROCENSE.


RUTAS MESES AGOSTO - SEPTIEMBRE .


6-8-17 CALIG- CERVERA -SANT MATEO – LA SERAFINA – LA JANA - TRAIGUERA-- SANT RAFAEL– ULLDECONA - ALCANAR – VINAROS.

13-8-17 CAMINO CARRETAS- GOLF – SANT JORDI -FONT DE LA SALUD TRAIGUERA -SANT RAFAEL- ELS VALENTINS – LA GALERA -GODALL -ULLDECONA – ALCANAR – VINAROS.

15-8-17 SANT JORDI – CERVERA -LA JANA - TRAIGUERA – SANT RAFAEL- LA CENIA- ELS VALENTINS – LA MILIANA - ULLDECONA- ALCANAR – VINAROS.

20-8-17 CAMINO CARRETAS -SANT RAFAEL -ROSELL -LA CENIA- LA GALERA – SANTA BARBARA - ULLDECONA – ALCANAR – VINAROS.

27-8-17 BENICARLO– CALIG -CERVERA – SANT MATEO – LA SERAFINA- LA JANA- TRAIGUERA – SANT RAFAEL – VASES – ALCANAR – VINAROS.


---- SEPTIEMBRE ----3-9-17 CALIG GRANJAS – SANT JORDI -CERVERA- SANT MATEO – LA SERAFINA- LA JANA- FONT DE LA SALUD- SANT JORDI- CAMINO CARRETAS – ERMITA VINAROS- VINAROS,

10-9-17 CAMINO CARRETAS – SANT RAFAEL- CASAS DE LA CENIA – LA CENIA – LA GALERA – LA MILIANA – ULLDECONA – ALCANAR - VINAROS

17- 9-17 SANT JORDI – TRAIGUERA – LA JANA- CANET – ROSELL – SANT RAFAEL -ULLDECONA- ALCANAR – VINAROS,

24-9-17 CALIG- CRUCE CERVERA- FONT DE LA SALUD- TRAIGUERA- SANT RAFAEL- ELS VALENTINS – LA MILIANA - ULLDECONA- ALCANAR- - VINAROS